Konferencje / Warunki rezerwacji i anulacji grupowej

 Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z warunkami dokonania rezerwacji grupowej w naszym obiekcie. Poniżej znajdą Państwo także informacje o możliwościach anulowania dokonanej rezerwacji grupowej.

W przypadku pytań lub ewentualnych odstępstw od zamieszczonego regulaminu, prosimy o kontakt z managerem obiektu.

WARUNKI REZERWACJI:

Przesłanie oferty, składającej się z kosztorysu i propozycji menu, nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji w naszym systemie rezerwacyjnym.

  • Kosztorys sporządzono w złotych polskich.
  • W przypadku Państwa zainteresowania ofertą, uprzejmie prosimy o dokonanie rezerwacji drogą mailową.
  • Prosimy o potwierdzenie złożonej rezerwacji poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości kalkulacji oraz przesłanym podpisanym formularzem zamówienia przez osoby prawne (zgodne z KRS).
  • Płatność zaliczki należy dokonać na podstawie faktury proforma z 7-dniowym terminem płatności.
  • Jeśli podany przez Dwór Zlotopolska Dolina czas, nie jest wystarczający do podjęcia decyzji, prosimy o informację droga mailową. W miarę możliwości termin potwierdzenia rezerwacji zostanie dostosowany do Państwa potrzeb.

 

WARUNKI ANULACJ REZERWACJI:

  • 14 dni przed ustaloną data imprezy- Dwór Zlotopolska dolina będzie zmuszony do obciążenia Państwa kwotą równą 90% wartości imprezy
  • 15-30 dni przed ustaloną data imprezy- kwotą 60% wartości imprezy
  • 31-45 dni przed ustaloną data imprezy- kwotą równą 30% wartości imprezy
  • >46 dni przed ustaloną data imprezy- zwracamy całą zaliczkę w 100%

 

  • Za skuteczne dokonanie rezerwacji uważa się: otrzymanie podpisanego zamówienia przez osobę upoważnioną ( zgodnie z KRS-dot. osób prawnych i instytucji) i wpłacenie zaliczki zgodnie z warunkami rezerwacji.

 

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zapoznaniem się z akceptacją warunków rezerwacji.