O nas / Zasady rezerwacji i sprzedaży zaproszeń

 

Zasady rezerwacji i sprzedaży zaproszeń na imprezy specjalne: Walentynki, Bal Ostatkowy, Dzień Kobiet, Bal Andrzejkowy, Bal Sylwestrowy i inne imprezy.

 


1. Rezerwacji można dokonywać mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
2. Zapytania rezerwacyjne prosimy kierować na adres: info@zlotopolskadolina.pl.
3. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Wpłacona kwota jest zadatkiem.
5. Bardzo prosimy o przestrzeganie podanego podczas dokonywania rezerwacji terminu płatności. Decyduje data wpływu środków na konto Złotopolskiej Doliny. W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: nazwa i data imprezy oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej.
6. Złotopolska Dolina honoruje następujące formy płatności za zaproszenia:
  • Karta płatnicza/kredytowa, gotówka płatne w recepcji w okresie ważności rezerwacji.
  • Przelewem na konto bankowe nr: 26 1140 2004 0000 3102 7919 4170
7. Odbiór zaproszeń opłaconych przelewem w recepcji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00


Zwroty

1. W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Złotopolskiej Doliny z pominięciem siły wyższej Złotopolska Dolina przyjmować będzie zwroty zaproszeń w równowartości ceny zaproszenia w terminie do 30 dni po odwołanej imprezie.
2. Złotopolska Dolina zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu zaproszenia, zwracana będzie wyłącznie wpłacona kwota. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
3. Zwrot za zaproszenia, w przypadku rezygnacji Kupującego
  • 100% zwrotu na minimum 30 dni przed planowaną datą imprezy
  • 50% zwrotu na minimum 14 dni przed planowaną datą imprezy
4. Zaproszenie nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji poniżej14 dni przed planowaną datą imprezy.
5. Zwroty będą dokonywane co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za zaproszenia. Wyłącznie na ten sam numer konta bankowego z którego nastąpiła wpłata. W przypadku płatności gotówką wyłącznie na podstawie okazanego paragonu.

Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.zlotopolskadolina.pl
http://www.zlotopolskadolina.pl/o-nas,zasady-rezerwacji-i-sprzedazy-zaproszen,114.html